Сайт за споделяне на идеи

За сайта

ideite.bg е уеб сайт, чиято цел е да съчетае най-добрите характеристики на традиционната и социалната медия. Идеята на екипа е да бъде създадено общностно пространство, където да намират реализация както авторски статии на злободневна тематика с опция за мнения и коментари, така и чисто потребителски търсения и настроения. Т. е. голяма част от съдържанието на уеб сайта ще бъде диктувано именно от потребителите. Те ще могат в реално време, с различни средства – текст, изображения, аудио или видео формати, да правят достояние на всички от общността своите идеи, независимо от коя сфера на живота са те. Чрез тази интерактивна форма на комуникация се цели да бъде подобрена връзката между отделни лица и организации.

Генерирането на идеи от всякакво естество биха били полезни на преобладаващата част от потребителите. Целта на общностното пространство е да бъде отдушник за едни и катализатор за други. Тук всеки може да сподели своя идея, да даде мнение, да направи предложение, като се възползва от възможността да сравни реално своите възгледи с обществените нагласи, както и да почерпи нужното, за да се почувства по-значим,мотивиран и успешен както в личен, така и в професионален план.

Ideite.bg предлага възможности за стимулиране на съзнанието чрез позитивни емоции, предизвикани от една идея в точния момент и точното време. В същото време споделените позитивни настроения и успехи ще катализират в общото съзнание идеи, които биха били от полза за всички.

Генерирайки многоаспектна дискусия, уеб сайтът ideite.bg ще поставя в центъра на вниманието и предложения за решаване на общественозначими казуси, които могат да се вземат под внимяние в работата на различни организации и институции.

С толеранс ще се ползват и проектни реализации с тяхната полезност и достъпност.

Целевата група на ideite.bg – полезното пространство, са всички активни и търсещи онлайн потребители с позиция, които са готови да споделят под една или друга форма своето мнение, да дават предложения или просто да публикуват интересни текстови, аудио или видео материали, които ще активизират останалите посетители на сайта. Т. е. поставя се акцент върху позитивната, устойчива и балансирана аудитория.

Реклама
Харесай ни
Реклама
Реклама