Сайт за споделяне на идеи

Новото смятане

Защо признати иновативни практики не намират приложение?

6nauka

Поводът е конкретен метод, който е истинска революция в математиката. Нарича се „Ново смятане”, а негов откривател е плевенчанинът Илия Петров. Той споделя: „Бройната система 1 – 9 превръща човешкия мозък в калкулатор и компютър. Методиката превъзхожда класическия начин на умножение и делене, който се учи в училище. Тя трябва да се ползва от човечеството, а за децата това ще бъде като игра, по-интересна и от судоку“.

У нас и по света Илия Петров е известен като „живия компютър“. Откривателят е роден е на 18 май 1934 г. в с.Долни Вит, Плевенско. Завършва търговската академия в Свищов през 1960 г., след това специализира Държавно обществено осигуряване в София.

Илия Петров работи от десетилетия върху своето откритие. Чрез него той въвежда непознати досега принципи в аритметичните действия. Автор е на няколко книги. Получава награди от световните изложения за иновации в България, Испания, Белгия, Швейцария, САЩ и Румъния. В колекцията си вече има 4 златни медала, един сребърен и един бронзов, две позлатени купи и една статуетка.

Преди две години Съюза на учените в България (СУБ) предлага методът на плевенчанина да бъде качен на страницата на ЮНЕСКО, за да могат всички деца по света да се запознаят с него. Откривателят е изпратил и специално писмо до Ирина Бокова – генерален директор на световната организация, в което е описал своята новаторска бройна система и принципите на метода си за смятане при умножение на двуцифрени и трицифрени числа.

В началото на 2014 г. излза от печат и най-новата му книга „Ново смятане на планетата Земя“, издание на СУБ. През същата година Илия Петров става носител и на наградата на името на акад. Юрдан Трифонов.

Постъпките „новото смятане“ да стане част от учебния материал започват отдавна. Още през 1991 г. има решение на експертен съвет към Министерството на народната просвета в което се казва: „Експертният съвет счита за целесъобразно използването на елементи от методиката за бързо смятане в учебните и учебно-възпитателните заведения. Препоръчва на основата на експерименталната работа през учебната 1991/92 г. да се осигурят необходимите условия ( в методически, съдържателен и организационен план) за нейното използване в извънкласните форми по математика и информатика, а в перспектива и в обучението по математика в класно-урочната дейност и предучилищните учреждения“. Всичко обаче остава само на хартия.

Опитите продължават и през 2015 г. От Съюза на учените в България ще изпратят писмо до експертната комисия в образователното министерство, като молбата е тя да излезе със становище дали е възможно методът на Илия Петров да стане част от съдържанието на учебниците по математика, или не.

Интересно защо досега иновативният аритметичен метод, въпреки многобройните постъпки, не е влязъл в училищния материал? Дали наистина причината е в това, че, както се твърди, по системата „Новото смятане“” материалът по математика, преподаван в училище за 12 години, ще се научава само за три? И не трябва ли все пак някой да понесе отговорността и да стане част от този катаклизъм в родното образование, с цел по-доброто усвояване на аритметиката от българските деца? Или е добре, както досега, в училище да се изучава традиционният метод (макар и по-труден), а „Новото смятатане на планетата Земя” да остане само на книга?

Очакваме вашите идеи!

 

IMG_4768

 

Математикът Илия Петров:

Сигурен съм, че един ден човечеството ще смята по моя метод

– Г-н Петров, защо вашият метод за смятане все още  не намира място в учебниците по математика?

– Как да ви кажа… все се стига до някъде. Тъкмо се  направят постъпки, вземе се някакво решение и… се  смени министърът. Всичко започва от начало. Но  няма да се откажем.

– След толкова години работа, вярвате ли, че все пак ще дойде ден, когато човечеството ще ползва в ежедневието си вашето откритие?

– Разбира се, че вярвам. Няма как този толкова лесен метод да не се вземе под внимание. Първо той може да се включи експериментално в учебния материал, да се изучава паралелно с традиционния начин на смятане. След това човешкият мозък ще започне да става все по-гъвкав, ще се адаптира към този начин на мислене и вече новото смятане ще бъде много по-лесно и ще измести другото.

– В интернет – пространството се срещат имена и на други математици, които са „измислили” по-лесен начин за смятане от традиционния. С какво вашата система превъзхожда другите?

– Има хора, които смятат бързо, обаче те нямат методика. Т. е. те дават крайния резултат, но не могат да обяснят как го правят. Още през 1982 г. се говори за такива хора, по-късно наречени „живи компютри”. Те обаче не могат да дадат отговор на въпроса как смятат и съответно да предадат знанията си на бъдещите поколение. А аз вече го правя.

– На каква възраст едно дете вече е готово да запамети вашата бройна система, да научи кодовете и съответно да започне да смята по-лесно с многоцифрени числа?

– Мисля, че децата още във II клас са готови за това. Тогава те научават таблицата за умножение. Мисля, че с упражнения и тренировки един малчуган на такава възраст може за 5 дни да научи бройната система и кодовете, след което да ги използва в задачите.

Ето каква е същността на бройната система 0, 1 – 9.

Ето какво представляват кодовете:

След като научи игрите с кодовете, с нулите и големите числа (всичко подробно и разбираемо е написано в книгата „Новото смятане на планетата Земя“), всеки може да запише в един ред произведението на четирицифрено с четирицифрено число. Ето колко бързо става това.

След като научи таблицата за деление на новото смятане, всеки може да раздели за минута едноцифрено, двуцифрено, трицифрено, четирицифрено или петцифрено число на едноцофрено и едноцифрено дробно число. Ето колко бързо става това.

За любителите на цифрите…

 Умножение на трицифрени числа

 а б с – трицифрен множител

а1 в1 с1 – трицифрен множител

 

IMG_4771   Програма

а в с

х

а1 в1 с1                        Действия

 1) Код 1; с1.с;

 2) Код 2; с1.в+в1.с;

 3) Код 3; с1.а+а1.с+в1.в;

4) Код 2; в1.а+а1.в;

 5) Код 1; а1.а

 При умножението на трицифрени по трицифрени числа се извършват пет действия, от които четири действия са същите, както при умножаването на двуцифрени по двуцифрени числа. Трябва да научите само едно действие Код 3 и вие ще умножавате вече и трицифрени по трицифрени числа и ще записвате произведението им в един ред за секунди. Ползва се таблицата за умножение.

I Когато при умножението произведенията са едноцифрени числа.

(Виж програмата)

312

х

231                                        Действия

=72072

 1) 1.2=2

2) 1.1+3.2=1+6=7

3) 1.3+2.2+3.1=3+4+3=10

0 се записва в произведението и едно на ум.

4) Едно на ум +3.3+2.1=1+9+2=12

Две се записва в произведението и едно на ум.

5) 1 на ум+2.3=1+6=7

По същите правила опитайте и вие. Направете проверка с калкулатор.

213

х

332

 

II Когато при умножението произведенията са едноцифрени и двуцифрени числа.

(Виж програмата)

514

х

927

=476478                               Действия

 1) 4.7=28 – 8 се записва в произведението и две на ум.

2) Две на ум+7.1+2.4=2+7=9+8=17IMG_4772

7 се записва в произведението и 1 на ум.

3) 1 на ум+7.5+9.4+2.1. Произведението на 9.4=36. Възприемаме като 30+6. Първо събираме 30, а после 6. Действието се извършва така: 1 на ум+35=36+30=66+6=72+2=74 – четири се записва в произведението и 7 на ум.

4) 7 на ум+2.5+9.1=7+10=17+9=26 – шест се записва в произведението и 2 на ум.

5) 2 на ум+9.5=2+45=47 – първите две цифри на произведението.

Ако научите програмата на трицифрените числа, вие ще можете да записвате произведенията им направо в един ред. Опитайте:

642

х

513

Направете проверка с калкулатор.

III Умножение на трицифрени числа, когато при умножението на цифрите всички произведения са двуцифрени числа.

Произведенията се записват направо в един ред по три начина.

а) С умножение и ползване на десетичната бройна система.

(Виж програмата на трицифрените числа)

534

х

987

=527058                                Действия

  1) 7.4=28 – осем се записва в произведението и 2 на ум.

2) 2 на ум+7.3+8.4. Произведението на 8.4=32. Възприемаме като 30+2. Действието се извършва така:

2+21=23+30=53+2=55 – пет единици се записват в произведението и 5 на ум.

3) 5 на ум+7.5+9.4+8.3

9.4 възприемаме като 30+6, 8.3 възприемаме като 20+4

Действието се извършва така:

5+35=40+30=70+6=76+20=96+4=100 – нула се записва в произведението и 10 на ум.

4) 10 на ум+8.5+9.3

Действието се извършва така: 10+40=50+27=77 – седем се записва в произведението и 7 на ум.

5) 7 на ум+9.5=7+45=52 – първите две цифри на произведението.

 б) С умножение и ползване на десетичната бройна система. Първо в действията се събират единиците на произведенията и ако се получи сбор двуцифрено число, единиците на сбора се записват в произведението, а десетиците на сбора се събират с десетиците на произведенията в действията. Полученото число се помни на ум и се отнася в следващото действия – общо правило и при умножението на двуцифрени, четирицифрени и петцифрени числа.

IMG_4776

534

х

987

=527058                               Действия

 1) 7.4=28 – осем се записва в произведението и 2 на ум.

 2) 2 на ум+7.3 (21)+8.4 (32). Първо се събират единиците  на произведенията – 2 на ум+1=3+2=5 и числото се  записва в произведението. Сбор на десетиците в  действието: 2+3=5. Числото се помни на ум и се отнася в следващото действие.

3) 5 на ум+7.5 (35)+9.4 (36)+8.3 (24). Първо се събират единиците: 5 на ум+5=10+6=16+4=20. Нула се записва в произведението, а първата цифра 2 се събира с десетиците на произведенията в действието така: 2+3=5+3=8+2=10. Числото се помни на ум и се отнася в следващото действие.

4) 10 на ум+8.5 (40)+9.3 (27). Първо се събират единиците на произведенията така: 10+0=10+7=17 – седем се записва в произведението, а първата цифра 1се събира с десетиците така: 1+4=5+2=7. Числото се помни на ум и се отнася в следващото действие.

5) 7 на ум+9.5=7+45=52 – първите две цифри на произведението.

в) Четене на кодовете без умножение и ползване на бройната система 0,1 – 9.

534

х

987

=527058                            Действия

 Произведенията на умножаващите цифри се дешифрират на единици и десетици и се четат кодовете така:

 1) Код 1 4

7  четем – 2,8 – осем се записва в произведението и 2 на ум.

2) Код 2 34

                 87    Четем и броим така: 2 на ум и 1 прави 3 и 2 прави 5 и числото се записва в произведението.

2 и 3 прави 5 – числото се помни на ум и се отнася в следващия код.

3) Код 3 534

987    Четем и броим: пет на ум и 5 прави 1,0 (едно, нула) и 6 прави 1,6 (едно, шест) и 4 прави 2,0 (две, нула). 0 се записва в произведението и 2 и 3 прави 5 и 3 прави 8 и 2 прави 1,0. Числото се помни на ум и се отнася в следващия код.

4) Код 2 53

98    1,0  на ум и 0 прави 1,0 и 7 прави 1,7 – седем се записва в произведението и 1 и 4 прави 5 и 2 прави 7. Числото се помни на ум и се отнася в следващия код.

5) Код 1 5

                 9      7 на ум и 4,5 (четири, пет) прави 5,2 – първите две цифри на произведението.

 

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Реклама
Харесай ни
Реклама
Реклама